Mối khổng lồ

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Không giống như loài mối sống trên mặt đất, những động vật đẳng túc này sống sâu gần 2 km dưới lòng biển, nơi ánh sáng không thể nào chiếu đến.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200852/20081226174556.aspx