Mời cha mẹ cô dâu VN sang thăm Hàn Quốc

    Báo VTC News
    3 đăng lạiGốc

    Sáng 21/9, một đoàn 26 thành viên là cha mẹ của các cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc đã tới nước này để thăm con cháu. Chuyến đi do tổ chức phi chính phủ Shinwol Tour của tỉnh Chungcheong Bắc tài trợ.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/268643/Default.aspx