Mở thêm điểm cấp giấy phép nhập khẩu tự động

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Mở thêm điểm cấp giấy phép nhập khẩu tự động để tránh ách tắc hàng hóa nhập khẩu ở một số cảng và cửa khẩu...

    Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/20080918093911581P0C10/mo-them-diem-cap-giay-phep-nhap-khau-tu-dong.htm