Mở rộng Hà Nội - việc quan hay việc dân?

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Tư vấn quy hoạch, mở rộng Hà Nội, duy trì tốc độ tăng trưởng - Công luận nghi ngờ tuần này đặt ra những vấn đề bức xúc.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/CTXH/48872/default.aspx