Mở rộng cửa cho Việt kiều được mua nhà ở tại VN

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    2 đăng lạiGốc

    Bộ Xây dựng đã trình lên chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định 90 của Chính phủ về việc người VN ở nước ngoài mua nhà ở VN. Theo đó, dự thảo được sửa đổi theo hướng mở rộng đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/02/06/100706/5767