Mở rộng các chương trình liên kết

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Trường ĐH Bách khoa TP.HCM mở rộng các chương trình đào tạo liên kết quốc tế với các ĐH của Úc (Dầu khí, Xây dựng và Công nghệ thông tin), các lớp tăng cường tiếng Nhật (liên thông qua ĐH Nagaoka) và tiếng Pháp (cộng đồng Pháp ngữ AUF).

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2008/2/15/226097.tno