Mô hình chiếu sáng lớp học: Cần được nhân rộng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT – Hơn 2.000 học sinh của 405 lớp học của Dự án thí điểm chiếu sáng trường học đều nhìn rõ hơn khi được lắp đặt hệ thống chiếu sáng mới, nhờ đó giảm được nguy cơ bị cận thị.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107614&sub=74&top=41