“Mình lại có trâu rồi !”

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Trung bình cả nước chịu 38 ngày giá rét, thì riêng Lai Châu phải trải qua 40 ngày. 80% số đàn gia súc bị chết. Đối với một tỉnh có tới 43% hộ  nghèo thì đó là thiệt hại vô cùng lớn. Đảng bộ, chính quyền và bà con các dân tộc tỉnh Lai Châu vẫn đang ngày đêm vượt khó trong sự hỗ trợ đầy nghĩa tình của cả nước.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/161479