MC Long Vũ " đắt sô"

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Đang dẫn chương trình Tôi yêu thể thao nhưng MC Long Vũ vẫn được Ban lãnh đạo Đài giao cho dẫn thêm một showgame mới, cũng của VTV3 mang tên Nhà đầu tư tài ba vừa phát sóng số đầu tiên

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=18203