May Sông Hồng thay người Phụ trách quản trị Công ty

HĐQT May Sông Hồng vừa có quyết định bổ nhiệm bà Vũ Thị Minh Phương làm người Phụ trách quản trị Công ty.

CTCP May Sông Hồng (mã: MSH) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận cho bà Nguyễn Thị Ninh thôi giữ chức danh người Phụ trách quản trị công ty vì lý do cá nhân kể từ 19/6/2024. Thay vị trí này, MSH quyết định bổ nhiệm và Vũ Thị Minh Phương (SN 1984).

Trong quý I/2024, doanh thu thuần MSH đạt hơn 770 tỷ đồng và lãi ròng trên 52 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và 51% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp cải thiện 0,6 điểm phần trăm lên mức 12,4%. Công ty cho biết do ký được nhiều đơn hàng hơn nên doanh thu tăng, mặc dù chi phí đầu vào tăng nhưng lợi nhuận hoạt động tài chính tăng cao nên lợi nhuận tăng.

Năm 2024, May Sông Hồng đặt mục tiêu doanh thu 5.200 tỷ đồng và lãi trước thuế 370 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 21% so với thực hiện 2023. Kết thúc quý I, Công ty lãi trước thuế hơn 62 tỷ đồng, thực hiện được 17% kế hoạch lợi nhuận năm.

Nguồn tài chính ổn định, lành mạnh cũng là lý do để MSH đều đặn trả cổ tức bằng tiền hàng năm cho cổ đông với tỷ lệ từ 25-45%. Riêng năm 2021, tỷ lệ cổ tức lên đến 95% trong đó 45% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu.

Đầu tháng 12/2023, MSH đã chi hơn 187 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2023, tương đương tỷ lệ 25%. Năm 2024, Công ty dự kiến trả cổ tức 20-40% vốn điều lệ.

Về tình hình nhân sự, HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 được bầu mới bao gồm ông Bùi Đức Thịnh, ông Bùi Việt Quang, bà Bùi Thu Hà, bà Lê Thị Hồng Yến, ông Nguyễn Mạnh Tường, bà Nguyễn Thị Hạnh, ông Đinh Tràng Thi và ông Bernard Szeto W.K.

Nhị Hà

Nguồn Thị Trường Tài Chính: https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/chung-khoan/may-song-hong-thay-nguoi-phu-trach-quan-tri-cong-ty-123437.html