Máy đánh vảy cá

    2 đăng lạiGốc

    Kỹ sư Võ Hùng Anh, Phân viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, vừa nghiên cứu, chế tạo thành công máy đánh vảy cá. Chiếc máy này được thiết kế với 2 máng trống, chạy bằng điện...

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/khoa-hoc/202832.asp