Màu xanh tình nguyện

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Buổi tối, nghe tiếng chuông, tôi chạy ra mở cổng, nhận ra ông anh họ và cô cháu gái con ông. Nhưng sau họ còn hai thanh niên mặc áo màu xanh dương - màu xanh quen thuộc của sinh viên tình nguyện.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=74802