Mạnh tay xả vàng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Rủi ro tiềm ẩn cho thị trường vàng trong nước khi mua vào thời điểm hiện nay là rất lớn khi thị trường chịu nhiều tác động từ thông tin trong nước, tâm lý nhà đầu tư và doanh nghiệp lớn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=130849