Mải xem lễ hội, mất xe

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Do mải xem lễ hội làng Nhân Trạch (Hà Tây), anh Sơn đã để chiếc xe máy không khóa càng, khóa cổ và để nguyên cả chìa khóa điện ở sân đình... và bị mất.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/2/85340.cand