Luyện kỹ năng dẫn chương trình

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    MC (người dẫn chương trình) là một nghề khá "hot" trong giới trẻ ngày nay, nhưng không phải ai muốn cũng có thể làm được.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200845/20081109215706.aspx