Luyện chữ cho trẻ làng chài

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Có một lớp học ngoại khóa thu hút hàng chục trẻ em làng chài lặn lội cầm đèn pin đến học mỗi đêm.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200846/20081113223222.aspx