Lựu đạn được kích nổ như thế nào?

Lựu đạn được kích nổ như thế nào?

Lựu đạn là vũ khí có tính sát thương cao và được sử dụng phổ biến trong các cuộc chiến tranh.