Lượng Gel rửa tay khô được tiêu thụ thấp, Bột giặt LIX báo lãi giảm 25%

  Báo Đầu Tư
  1 liên quanGốc

  Công ty cổ phần Bột giặt LIX (HoSE: LIX) báo lãi sau thuế trong nửa đầu năm nay chỉ đạt 84 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái; phần vì doanh thu bán hàng sụt giảm.

  Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét của Công ty cổ phần Bột giặt LIX (LIXCO) ghi nhận lãi sau thuế nửa đầu năm nay giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái (tương đương giảm 28 tỷ đồng).

  Ban lãnh đạo công ty vừa đưa ra giải trình về biến động kết quả kinh doanh.

  Theo đó, do các mặt hàng Gel rửa tay khô không được tiêu thụ nhiều như 6 tháng đầu năm ngoái nên lợi nhuận trước thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nửa đầu năm nay giảm 38,5 tỷ đồng.

  Công ty đã hoàn thành 51% kế hoạch doanh thu và 47% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cho cả năm.

  Còn trong quý III/2021, Ban lãnh đạo công ty đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 548 tỷ đồng và 30 tỷ đồng (giảm 16,6% và 40% so với kết quả quý liền kề).

  Với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất chất tẩy rửa tổng hợp và mỹ phẩm; hóa chất, bao bì; xuất nhập khẩu, LIXCO có 2 chi nhánh tại Bình Dương và Bắc Ninh. Số lượng nhân viên không biến động nhiều so với hồi đầu năm, ở mức 1.129 người.

  Bảng: Kết quả kinh doanh của LIXCO thông qua một số chỉ tiêu (Đvt: tỷ đồng).

  Thị trường nội địa mà về hơn 1,122 tỷ đồng doanh thu thuần cho LIXCO trong nửa đầu năm, chiếm gần 83% và giảm gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh thu từ xuất khẩu giảm gần 19%, chỉ mang về 233,4 tỷ đồng.

  Tính đến cuối kỳ, tiền và các khoản tương đương tiền của LIXCO là hơn 27,5 tỷ đồng; hơn 306 tỷ đồng hàng tồn kho trong đó phần lớn là nguyên vật liệu và thành phẩm; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 88,7 tỷ đồng

  Trong nửa đầu năm, LIXCO thu về hơn 9,2 tỷ đồng từ khoản phải thu ngắn hạn của các khách hàng lớn như Saigon Co.op, Bách hóa xanh, Vincommerce,…và ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn hơn 3,4 tỷ đồng với Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam.

  Khoản phải trả người bán ngắn hạn lớn nhất tính đến cuối kỳ là 35 tỷ đồng với Công ty TNHH UIC Việt Nam.

  Chi phí phải trả ngắn hạn liên quan đến hỗ trợ tiếp thị, thưởng doanh số, thu đẩy bán hàng,….tăng hơn 3 lần so với hồi đầu năm, trong đó, chi phí thúc đẩy bán hàng là hơn 7 tỷ đồng.

  Ngoài ra, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ đều giảm lần lượt 48%, gần 10% và 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

  Doanh nghiệp này đầu tư 55 tỷ đồng vào một công ty liên kết, sở hữu 11% vốn điều lệ là Công ty TNHH Xalivico từ năm 2015.

  Toàn bộ khoản vốn này được vay từ Tập đoàn Vingroup với lãi suất 7%/năm trong thời hạn 3 năm. Đến cuối kỳ, LIXCO ghi nhận khoản phải trả từ chi phí lãi vay với Vingroup là hơn 21,7 tỷ đồng.

  Thị Hồng

  Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/luong-gel-rua-tay-kho-duoc-tieu-thu-thap-bot-giat-lix-bao-lai-giam-25-d151525.html