“Lười” bảo vệ mình?

    Chuyên trang An Ninh Thế Giới - Báo Công an Nhân dân
    Gốc

    Các doanh nghiệp Việt Nam còn rất thờ ơ với các vấn đề pháp lý về chống bán phá giá.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Kinhte/Doanhnghiep/40414/default.aspx