Lục bình dày đặc gây cản trở lưu thông trên sông Vàm Cỏ Đông

Sông Vàm Cỏ Đông, đoạn qua tỉnh Tây Ninh có chiều dài khoảng trên 100 km. Từ đầu mùa khô đến nay, lục bình liên tục xuất hiện dày đặc qua địa bàn các huyện Châu Thành, Gò Dầu và thị xã Hòa Thành, khiến cho tàu bè không đi lại được, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân, nhất là người làm nông nghiệp, vận chuyển lúa thóc, nuôi trồng thủy sản.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/luc-binh-day-dac-gay-can-tro-luu-thong-tren-song-vam-co-dong-118339.htm