Lừa đảo trong thương mại quốc tế

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Cùng với việc mở cửa hội nhập, tạo thông thoáng cho doanh nghiệp làm ăn với nước ngoài thì nhiều hành vi lừa đảo cũng xảy ra...

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090401111612544P0C1014/lua-dao-trong-thuong-mai-quoc-te.htm