Lửa đắng sẽ bùng cháy?

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Nhà văn Nguyễn Bắc Sơn là người khá may mắn khi chỉ với tiểu thuyết đầu tiên đã “gặt hái” được rất nhiều thành công. Cuốn tiểu thuyết luận đề thứ 2 Lửa đắng được xem là phần tiếp nối của Luật đời và cha con, tiếp tục đi thẳng vào những vấn đề hệ trọng nhất trong xã hội hiện nay

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/238267.asp