Lựa chọn nhà thầu sửa chữa Quốc lộ 4H đoạn qua tỉnh Điện Biên

Theo dự kiến, Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên sẽ thực hiện lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu “Thi công xây dựng công trình” thuộc Dự án Xây dựng công trình: “Sửa chữa nền, mặt đường, thảm bê tông nhựa và các công trình trên tuyến Quốc lộ 4H đoạn Km0+00 - Km47+00, tỉnh Điện Biên” trong quý IV/2016.

Gói thầu này có giá hơn 75,6 tỷ đồng được đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển, theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Ngoài gói thầu nêu trên, cũng trong quý IV/2016, Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên còn tổ chức mời thầu hàng loạt gói thầu khác thuộc Dự án này như: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công (BVTC) - dự toán (giá gói thầu là 1,3 tỷ đồng); Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (giá gói thầu là 1,2 tỷ đồng); Tư vấn giám sát khảo sát bước BVTC; Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán xây dựng công trình; Lập HSMT xây lắp, HSYC; Kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành. Các gói thầu này đều sử dụng nguồn vốn từ Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.

Trần Kiên