Lớp học chữ Hán giữa đền Ghềnh

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Lớp học chữ Hán tại đền Ghềnh có hơn 60 thành viên, người nhiều tuổi nhất là 84, người ít tuổi nhất cũng đã ngót nghét 40, trong đó có 4 người là nữ.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/9/100008.cand