Lớp học... 1.000 đồng

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Xã Tân Thạnh, huyện An Minh (Kiên Giang) là vùng kinh rạch chằng chịt, đi lại cách trở nên không ít trẻ em phải bỏ dở việc đến trường. Có hai vợ chồng ông giáo già thương trẻ vùng sâu đã đứng ra mở lớp học tình thương...

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2008/5/9/237956.tno