Long An phấn đấu đến năm 2010 không còn HTX yếu, kém

    Gốc

    Vừa qua, Liên minh HTX tỉnh Long An tổ chức Hội nghị HTX điển hình tiên tiến lần thứ III và sơ kết 2 phong trào thi đua "Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của lĩnh vực KTTT" và "HTX tiên phong trong xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới".

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=16812