Lời nói

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Bố mẹ nó đi làm từ sáng đến xẩm tối mới về, ở nhà với bà ngoại nhưng bà ngoại lại phải chăm ông bệnh tật đã mấy năm nay, thế nên con bé cũng buồn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=96604