Lỗi không hẳn ở trẻ

    Gốc

    Hanoinet - “Kiên ơi, con ăn xong chưa, để hai mẹ con mình đi chơi?”, chị Hà từ trong phòng hỏi vọng ra. Kiên vẫn đang mải miết với cái máy điện tử trên tay, vội vàng giấu ngay cái bánh vào dưới đệm ghế, quay ra trả lời mẹ:

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=77285