“Loạn” thực phẩm chức năng

    1 đăng lạiGốc

    "Có tới 215/459 hồ sơ cấp phép thực phẩm chức năng được kiểm tra có thiếu sót về thủ tục, chiếm 46,8% hồ sơ được kiểm tra bất kỳ" - đó là một phần nhỏ của "Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về thực phẩm chức năng" do Bộ Y tế tiến hành. Không chỉ sai sót về thủ tục, trong thực tế vẫn còn sản phẩm không thuộc loại được cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn tại Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) nhưng vẫn được Cục tiếp nhận hồ sơ, cấp chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm - một lãnh đạo cấp Bộ cho biết.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Doisong/2008/8/7/254758.tno