Lở đất và động đất tại nhiều nơi ở Indonesia

    Báo VTC News
    Gốc

    Đợt mưa kéo dài gần hai ngày qua tại tỉnh Maluku ở phía Đông của Indonesia đã gây lở đất nghiêm trọng vào sáng 10/9 tại làng Eri, làm ít nhất 4 người thiệt mạng.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/267085/Default.aspx