Liên hoan hát Then-Đàn tính tại Cao Bằng

    Báo VTC News
    Gốc

    Gần 500 nghệ sĩ, diễn viên từ các đoàn nghệ thuật thuộc 14 tỉnh, thành trong cả nước đã góp mặt tại Liên hoan nghệ thuật hát Then - đàn Tính toàn quốc lần thứ 2, năm 2007, khai mạc tại Cao Bằng ngày 3/10.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/216321/Default.aspx