Lịch sử là “nạn nhân” của cách học nhồi nhét

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chất lượng dạy học các môn học trong nhà trường của chúng ta đều thấp, không riêng gì môn Sử. Tại sao lại như vậy? Tại vì định hướng GD của chúng ta là chỉ áp đặt, chỉ cốt nhồi nhét, không gợi cho HS suy nghĩ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=51213