Lễ hội đón giao thừa và đua thuyền ở Bình Thuận

    Báo Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    NDĐT - Lễ hội đón giao thừa và hội đua thuyền là hai hoạt động vui tết nổi bật ở thành phố Phan Thiết và tỉnh Bình Thuận.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=115374&sub=134&top=43