Lễ Đại tường Ni trưởng Thích nữ Tắc Thanh, viện chủ chùa Linh Phước (Q.8)

Chư Ni chùa Linh Phước và môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức Lễ Đại tường Ni trưởng Thích nữ Tắc Thanh, viện chủ chùa Linh Phước (Q.8, TP.HCM) vào ngày 7-5-Giáp Thìn.

Ban Kinh sư cử hành khóa lễ tụng kinh

Ban Kinh sư cử hành khóa lễ tụng kinh

Quang lâm chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Trí Minh, Chứng minh chùa Thiền Tôn 2; Hòa thượng Thích Thiện Lương, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.8; Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh - Chứng minh, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN Q.7; Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.8; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.8; chư Tăng, Ni các tự viện; chính quyền địa phương và Phật tử gần xa...

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã dâng hương tưởng niệm, nhất tâm cầu nguyện Giác linh Ni trưởng cao đăng Phật quốc. Trước đó, Ban Kinh sư đã cử hành khóa lễ cúng Phật, cung tiến Giác linh Ni trưởng; môn đồ đệ tử vân tập tại Giác linh đài đảnh lễ, dâng chúc thực cúng dường Giác linh cố Ni trưởng.

Cung đối trước chư tôn đức, Ni sư Thích nữ An Hoa, trụ trì chùa Linh Phước đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch cúng dường trai Tăng, hồi hướng công đức lên Giác linh cố Ni trưởng.

Ni sư Thích nữ An Hoa dâng lời tác bạch

Ni sư Thích nữ An Hoa dâng lời tác bạch

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh đã tán dương công đức cố Ni trưởng, với đức hạnh khiêm cung, luôn lấy tâm từ ái, hỷ xả, vị tha làm hạnh nguyện tu hành và luôn hết lòng trong các công tác được giao phó. Hòa thượng cũng sách tấn chư Ni môn hạ đệ tử cần noi gương thầy tổ, tinh tấn tu học, chăm lo tốt các Phật sự nơi bổn tự và địa phương.

Hoàng Phương

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/le-dai-tuong-ni-truong-thich-nu-tac-thanh-vien-chu-chua-linh-phuoc-q8-post72012.html