Lấy ý kiến đóng góp về quy định quản lý hoạt động bán hàng rong

    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - UBND thành phố vừa hoàn thành dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của UBND TP quy định về quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn thành phố.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=45299