Laptop Vaio bị thu hồi vì… quá nóng

    Gốc

    Khoảng 438.000 chiếc laptop Vaio đã được hãng Sony thu hồi với lý do có thể gây nguy hại cho người dùng...

      Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/2008090506075403P0C16/laptop-vaio-bi-thu-hoi-vi-qua-nong.htm