Lập trang thông tin điện tử sẽ không cần giấy phép

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Người sử dụng Internet có thể tự lập trang thông tin điện tử để quảng bá và giới thiệu về mình mà không cần có giấy phép...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=16&home=detail&id=903b95d3e2e4c4&page=category