Lập liên doanh chế biến và xuất khẩu cá ngừ đại dương

  Gốc

  Khai thác cá ngừ trên biển.

  Công ty Liên doanh thu mua, chế biến và xuất khẩu cá ngừ Phú Yên gồm Công ty TNHH Vinh Sâm, với số vốn góp là 980 ngàn USD, tương đương tỷ lệ 49%; cùng bốn doanh nghiệp và một cá nhân của Nhật Bản gồm công ty: Rakuichi Broadband Solution Co, Ltd; I-Point Co, Ltd; Ohmasu Co, Ltd; At Work Co, Ltd và ông Yoshisada Wanatabe, góp 1,02 triệu USD, tương đương 51%.

  Ngoài việc thu mua, chế biến và xuất khẩu cá ngừ và thủy đặc sản khác được phép xuất khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam, Công ty Liên doanh thu mua, chế biến và xuất khẩu cá ngừ Phú Yên sẽ hướng dẫn ngư dân Phú Yên đánh bắt, xử lý, chế biến và xây dựng thương hiệu cá ngừ Phú Yên. Dự kiến liên doanh này mỗi năm thu mua từ 2.000 đến 3.000 tấn cá ngừ, trong đó hơn 80% phục vụ xuất khẩu, còn lại tiêu thụ nội địa.

  Phía liên doanh Nhật Bản sẽ đưa tàu cá vào Việt Nam để hoạt động đánh bắt xa bờ, đồng thời thực hiện các dịch vụ thu mua, cung cấp nguyên liệu cho ngư dân đánh bắt xa bờ, tạo điều kiện cho ngư dân đánh bắt dài ngày trên biển, giảm chi phí đi lại, tăng hiệu quả kinh tế. Đồng thời trong quá trình hoạt động doanh nghiệp phải áp dụng các biện pháp xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ và an toàn lao động.

  Hiện nay tỉnh Phú Yên có gần 700 tàu thuyền hành nghề câu cá ngừ đại dương, với sản lượng 5.000-5500 tấn mỗi năm, dẫn đầu cả nước về sản lượng khai thác cá ngừ. Riêng năm nay toàn tỉnh đã khai thác được 5.625 tấn, tăng 25,5% so cùng kỳ năm ngoái.

  Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/kinh-te/th-ng-hi-u/l-p-lien-doanh-ch-bi-n-va-xu-t-kh-u-ca-ng-i-d-ng-1.321321