Lập đề án chung sống an toàn với lũ tại miền Trung

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Xây dựng khẩn trương chủ trì lập đề án chung sống an toàn với lũ tại các tỉnh miền Trung, nhằm góp phần giảm thiểu hậu quả lũ lụt đối với khu vực này. Các tỉnh thuộc phạm vị thực hiện của đề án từ Thanh Hóa đến Phú Yên.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/212522.asp