Lành ít dữ nhiều

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Đối với Olympic Việt Nam lúc này, một trận đấu "chơi được" đồng nghĩa với mục tiêu khiêm tốn là 1 điểm. Nhưng 3 lần đi làm khách ở vùng Vịnh trước đó, Olympic Việt Nam đều trắng tay. Bởi vậy, người ta chỉ còn biết hy vọng vào sự mát tay của ông thầy Mai Đức Chung

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/phutrangthethao/2007/10/125849