"Làng Sen như thể quê chung vậy..."

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Thật tự hào khi đặt chân lên mảnh đất quê hương Bác Hồ. Hòa vào dòng khách nối nhau như không ngớt, chen kín lối đi bên bờ cây mạn hảo vào thăm nhà Bác xưa ở làng Sen - Kim Liên, chúng tôi ghi lại được nhiều câu chuyện xúc động.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=147838&sub=130&top=37