Lắng nghe tiếng đời hát

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Kể từ đó tôi dậy sớm hẳn, không chỉ để phục thù mà vì ngay sau hôm thi, tôi thử dậy sớm hơn thường lệ theo lời mẹ khuyên và nhập tâm, hòa mình vào cảnh vật lúc ban mai.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=74915