Lăng Minh Mạng – Công trình kiến trúc đẹp ở đất Cố đô

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Lăng Minh Mạng còn gọi là Hiếu lăng (do vua Thiệu Trị cho xây dựng), nằm trên núi Cẩm Khê, gần ngã ba Bằng Lãng là nơi hội lưu của hai dòng Hữu Trạch và Tả Trạch hợp thành sông Hương, cách cố đô Huế 12 km.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=33&NewsId=55756