Làn sóng đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam

    Báo VTC News
    3 đăng lạiGốc

    Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Vũ Quang Diệm nhấn mạnh việc nâng tầm quan hệ 2 nước Việt Nam-Ấn Độ thành "đối tác chiến lược" đã tạo ra sự phát triển đột phá, đặc biệt đang có làn sóng đầu tư mạnh từ Ấn Độ vào Việt Nam.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/247442/Default.aspx