Lâm Đồng: Khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm các kết luận của TTCP

Đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã kiểm điểm 190 tập thể, cá nhân có liên quan do để xảy ra thiếu sót, vi phạm liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phát hành văn bản yêu cầu các sở ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố được giao nhiệm vụ thực hiện Kết luận thanh tra số 929/KL-TTCP (KLTT 929) ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được giao và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 24/2.

Sở Nội vụ được giao tổng hợp kết quả rà soát việc kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có liên quan và báo cáo kết quả thực hiện trước thời điểm trên.

Tỉnh Lâm Đồng đã kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND tỉnh và 190 cá nhân có liên quan do để xảy ra thiếu sót, vi phạm liên quan KLTT 929. Trong đó, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo UBND tỉnh. Đối với các cá nhân, có 16 trường hợp phải xử lý kỷ luật. Trong đó có 5 trường hợp phải xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND tỉnh; 11 trường hợp thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các sở ngành, địa phương (3 trường hợp cảnh cáo và 8 trường hợp khiển trách). Còn lại 174 trường hợp nghiêm túc rút kinh nghiệm.

 Dự án khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh của Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh là một trong những dự án có nhiều vi phạm theo kết luận tại KLTT 929 của Thanh tra Chính phủ.

Dự án khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh của Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh là một trong những dự án có nhiều vi phạm theo kết luận tại KLTT 929 của Thanh tra Chính phủ.

Về việc chấm dứt các hoạt động vi phạm, thu hồi triệt để số tiền vi phạm về ngân sách nhà nước; xử lý các dự án có vi phạm, nhất là liên quan đến điều chỉnh dự án, tiến độ thực hiện dự án, chuyển mục đích sử dụng đất phải được thực hiện theo đúng quy định pháp luật về đầu tư, đất đai.

Đến cuối tháng 10/2023, Sở Nội vụ có văn bản về việc báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, tổ chức lại việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến vi phạm, khuyết điểm tại KLTT 929 theo chỉ đạo của UBND tỉnh và báo cáo kết quả về Sở Nội vụ.

Do vậy, hiện nay, các đơn vị đang rà soát, tổ chức kiểm điểm lại theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Mời độc giả xem thêm video Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Sửu (đoàn Thừa Thiên Huế) nói về việc Thanh tra Chính phủ chọn ngẫu nhiên 30 cán bộ của 7 bộ ngành để xác minh tài sản:

Nguyễn Tâm

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/lam-dong-khan-truong-ra-soat-xu-ly-dut-diem-cac-ket-luan-cua-ttcp-1960751.html