Lai Châu tăng cường phòng chống cháy rừng mùa hanh khô

Hiện đã bắt đầu bước vào mùa hanh khô ở các tỉnh Tây Bắc, công tác phòng chống cháy rừng đang được các địa phương chủ động triển khai, nhằm hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng có thể xảy ra, gây thiệt hại về rừng.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/lai-chau-tang-cuong-phong-chong-chay-rung-mua-hanh-kho-103001.htm