Lạc Việt trao giải thưởng truy cập website Vietgle

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Ngày 3/10/2008, công ty cổ phần Tin Học Lạc Việt đã trao giải thưởng dành cho khách hàng đăng ký thành viên và trả lời câu hỏi trên www.vietgle.vn từ ngày 8/8 – 8/9/2008.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=11660&chnlid=16&t=pcolarticle