Lạc quan, bi quan với Chỉ thị 03

    Gốc

    Hanoinet- Một lần nữa tác động của Chỉ thị 03 lại được đề cập đến với những nhận định lạc quan xen lẫn bi quan. Trong chủ đề “Đấu giá cổ phần lần đầu” của cuộc hội thảo do Học viện Tài chính tổ chức chiều 24/9, Chỉ thị 03 (về hạn chế cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán của Ngân hàng Nhà nước) lại được một số đại biểu đưa vào tham luận như một tác động tiêu biểu đến thị trường hiện nay và trong thời gian tới.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=24133