Kỷ niệm 1 năm thiết lập quan hệ chiến lược VN-Ấn Độ

    Gốc

    Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ đã có bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế-thương mại. Kim ngạch thương mại song phương đạt 1,5 tỷ USD năm 2007. Làn sóng các nhà đầu tư lớn của Ấn Độ vào tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam đã xuất hiện.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/257058/Default.aspx