Kỷ luật thi tiếp tục được siết chặt

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Tính đến hết ngày 3/6, sau 2 ngày thi, cả nước có 5.304 TS bỏ thi và 197 TS bị đình chỉ thi, 70 TS bị TNGT, 509 TS bị ốm không thể dự thi và 42 TS đến chậm giờ làm bài thi.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2009/6/114201.cand